Electric networks · ORMAZABAL Spain - Igorre, ORMAZABAL Spain - Boroa

Operario/a de Montaje (Ref. 2022ASSL05005)

Desde Ormazabal precisamos incorporar un/a operario/a con experiencia en montaje de aparamenta eléctrica.

Electric networks · ORMAZABAL Spain - Igorre, ORMAZABAL Spain - Boroa

Operario/a de Montaje (Ref. 2022ASSL05005)

Desde Ormazabal precisamos incorporar un/a operario/a con experiencia en montaje de aparamenta eléctrica.

Loading application form